1% dla ZHP
Linki
Facebook

Reklama

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

slawek
19-09-2017 22:01
https://www.youtu.
..o1gJvulg9w
nie zgadzam si? mo?e w 100% ale to bardzo dobry komentarz do ostatnio popularnego filmu i polecam zobaczy? Smile

sikor
01-08-2016 16:52
rozkaz obozowy ju? jest Smile http://lesni.pl/i.
..php?did=67

koza
15-05-2016 15:19
Sprawno?ci w nowym rozkazie s? ju? przyznane Wink

koza
29-04-2016 17:39
A tutaj mo?ecie po zalogowaniu si? na stron? zobaczy kto ma sk?adki pop?acone: http://lesni.pl/v.
..page_id=10

koza
29-04-2016 16:29
Zgoda na przynale?o? do dru?yny: http://lesni.pl/i.
..php?did=62

Szczypior
25-04-2016 01:21
Nie ma tu jakiego? wolnego i ch?tnego ludzia (ludzi) na wypad w gry w weekend majowy? Ch?tnie bym zaliczy? Babi? (bo nie by?em) i co tam jeszcze mo? na obej? w 2-3 dni a samemu mnie si? nie u?miech

sikor
19-04-2016 06:23
Kontakt dla ch?opakw z ktrymi gra?em w kosza Smile S?awomir Nowiski telefon : 669-586-497

slawek
14-03-2016 15:36
osobi?cie b?d? jecha? z sosnowca i raczej si? spni? Sad ale b?d? tam na pewno

koza
10-03-2016 17:23
we can go Smile

slawek
09-03-2016 18:11

koza
04-03-2016 11:49
Endrju, masz ju? potrzebne info Smile?

Endrju
02-03-2016 19:52
Wiadomo ju? co? dok?adniej o sobocie? O ktrej, gdzie itd.

koza
23-02-2016 07:00
A dzisiaj pojawi si? rozkaz ze sprawno?ciami i stopniami Wink

koza
22-02-2016 20:19
Dzi?ki wszystkim za przyj?cie!

koza
23-01-2016 14:20
Przypominam, ?e zgody na przynale?no? s? dost?pne tutaj: http://lesni.pl/i.
..php?did=62

Archiwum shoutboksa

Puszcza?ski Kurs podham z ca?kiem innej stronyDrukuj

Ostatnimi czasy dane mi by?o uczestniczy? w puszcza?skim kursie podharcmistrzowskim. Nie by?oby w tym nic niezwyk?ego, gdyby nie to, i? nie by?em ani uczestnikiem, ani organizatorem, ani nawet cz?onkiem kadry, wi?c kim? Trudno powiedzie? w jakim celu si? tam zjawi?em, tak naprawd? sam nie jestem tego pewien. Ci??ko rwnie? okre?li? jak? funkcje tam pe?ni?em, wi?c okre?l? to tak: punkt widzenia zale?y od punktu patrzenia, co oznacza, ?e dla ka?dego by?em kim innym. Dla jednych by?em pomocn? d?oni?, ktra zawsze by?a gotowa do akcji; innym za? s?u?y?em dobr? rad? w sprawach czasem b?ahych, a czasem troch? bardziej istotnych; dla kolejnych osb by?em cz??ci? kursu, jednym z cz?onkw powsta?ej tam kursowej rodziny, a dla najbli?szych by?em przyjacielem, ktry czu? wsparcie od bliskich i stara? si? rwnie? je im ofiarowa?. A kim by?em wed?ug samego siebie? Mo?na powiedzie?, i? by?em w najbardziej do siebie pasuj?cej roli, by?em obserwatorem. Obserwowa?em i wyci?ga?em wnioski.
Mimo, ?e g?wn? rol? w jak? si? wpisywa?em przez ca?e swoje ?ycie by?o obserwowanie innych i szukanie jak najtrafniejszych wnioskw, to w harcerskim gronie czu?em si? do?? nie typowo jako osoba b?d?ca z boku i jestem pewien, ?e obecne tam grono instruktorskie w du?ej mierze stara?o si? mi pomc zaaklimatyzowa? w ?rodowisku, w ktrym przysz?o mi dzia?a? (oczywi?cie odnosz?c okre?lone efekty).
Obserwuj?c ca?y kurs mo?na by?o zauwa?y? wiele interesuj?cych dzia?a? ludzi, ktrych si? zna jak i sposobw odkrywania si? ludzi, ktrych dopiero si? poznaje. Interesuj?cym aspektem kursu by?o to, i? mimo nat?oku zaj?? mam wra?enie, ?e uczestnicy czuli du?? swobod?, lecz gdy kurs zbli?a? si? ku ko?cowi mo?na by?o ujrze? zm?czenie w?rd wszystkich, w??czaj?c w to rwnie? kadr?.
Jestem pewny, ?e pomimo swych s?w "dlaczego ju? si? ko?czy? Chcia?bym tu zosta? jeszcze" czy te? temu podobnych, ka?dy chcia? troch? odpocz?? od: wstawania o 5, zaj?? wymagaj?cych du?ego wk?adu zarwno fizycznego jak i umys?owego oraz od tego dzikiego ?ycia co nas wszystkich tak zachwyca. Z drugiej strony jestem rwnie? pewien, ?e wszyscy, w??cznie ze mn? poczuli rwnie? pewien niedosyt, swego rodzaju motywacj? do dalszego harcerskiego dzia?ania oraz ch?? kontynuowania tego co zacz??o si? na kursie.
Nie jestem osob? czuj?c? si? na si?ach, czy te? posiadaj?c? odpowiedni? wiedz? aby oceni? tre?ci merytoryczne tego kursu, wi?c ten aspekt ca?kowicie pomin?, jednak wyra?? swoj? opinie na temat formy. By?y dokonywane wszelkie starania, aby zaj?cia by?y utrzymane jako spjna ca?o?? (moim zdaniem jeszcze si? tego w pe?ni nie uda?o osi?gn??, lecz wiele wskazuje i? wraz z prac? organizatorzy odnios? ca?kowity sukces), jednocze?nie by?y prowadzone w ciekawy sposb przekazuj?c tre?ci w praktyce (nie na papierze). S?abym oraz mocnym jednocze?nie punktem by?y ogniska na koniec ka?dego dnia. G?wnym problemem wieczornego ogniska by?o du?e ograniczenie snu uczestnikw, wed?ug mnie, u niektrych osb mo?na by?o zauwa?y? spadek ich wydajno?ci. Bardzo pozytywn? cech? by?o to i? ogniska by?y prowadzone w formie dialogu wszystkich uczestnicz?cych, jednak osobi?cie bym wola?, aby by?o przynajmniej jedno ognisko, poprowadzone jako monolog przerywany piosenkami, ktre wpasowywa?y by si? w ca?o?? gaw?dy (nie wykluczam tego i? brak takiej formy w tym szczeglnym kursie mg? mie? swoje walory i mo?liwe, ?e nie pasowa?o by to do ca?o?ci).
Po d?u?szym przemy?leniu stwierdzam ?e jak ka?dy z uczestnikw mia? pewne wymagania na tym kursie wzgl?dem siebie, jedno z nich to by? wyczyn fizyczny zwi?zany z w?asnymi obawami (to mo?e nie by?o zwi?zane z kursem ale akurat tam nadarzy?a si? okazja, s?dz? ?e nie przypadkiem), za? drugie wi?za?o si? z ?yczeniem i jednocze?nie jednymi z ostatnich s?w pewnego cz?owieka, ktrego nazwano Ojcem Scoutingu, za ktrego sam siebie nie uwa?a?. Chcia?em by dzi?ki mnie ten kurs sta? si? cho? troch? lepszy.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Ostatnio poruszane tematy

  Temat Wyświetleń Odpowiedzi Ostatni post
AFRYKA - L?d przysz?o?ci cz...
Oglne
9345 5 koza
25-02-2016 18:19
takie tam znaleziska
Oglne
14492 9 sikor
10-09-2015 19:40
A teraz co? z zupe?nie inne...
Oglne
11343 1 Lesio
27-03-2015 18:25
?piewnik
Oglne
42881 10 koza
31-10-2014 10:32
terminy i ustalenia
Oglne
65535 22 Szczypior
15-08-2011 18:31
11,230,922 unikalne wizyty