1% dla ZHP
Linki
Facebook

Reklama

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

slawek
19-09-2017 22:01
https://www.youtu.
..o1gJvulg9w
nie zgadzam si? mo?e w 100% ale to bardzo dobry komentarz do ostatnio popularnego filmu i polecam zobaczy? Smile

sikor
01-08-2016 16:52
rozkaz obozowy ju? jest Smile http://lesni.pl/i.
..php?did=67

koza
15-05-2016 15:19
Sprawno?ci w nowym rozkazie s? ju? przyznane Wink

koza
29-04-2016 17:39
A tutaj mo?ecie po zalogowaniu si? na stron? zobaczy kto ma sk?adki pop?acone: http://lesni.pl/v.
..page_id=10

koza
29-04-2016 16:29
Zgoda na przynale?o? do dru?yny: http://lesni.pl/i.
..php?did=62

Szczypior
25-04-2016 01:21
Nie ma tu jakiego? wolnego i ch?tnego ludzia (ludzi) na wypad w gry w weekend majowy? Ch?tnie bym zaliczy? Babi? (bo nie by?em) i co tam jeszcze mo? na obej? w 2-3 dni a samemu mnie si? nie u?miech

sikor
19-04-2016 06:23
Kontakt dla ch?opakw z ktrymi gra?em w kosza Smile S?awomir Nowiski telefon : 669-586-497

slawek
14-03-2016 15:36
osobi?cie b?d? jecha? z sosnowca i raczej si? spni? Sad ale b?d? tam na pewno

koza
10-03-2016 17:23
we can go Smile

slawek
09-03-2016 18:11

koza
04-03-2016 11:49
Endrju, masz ju? potrzebne info Smile?

Endrju
02-03-2016 19:52
Wiadomo ju? co? dok?adniej o sobocie? O ktrej, gdzie itd.

koza
23-02-2016 07:00
A dzisiaj pojawi si? rozkaz ze sprawno?ciami i stopniami Wink

koza
22-02-2016 20:19
Dzi?ki wszystkim za przyj?cie!

koza
23-01-2016 14:20
Przypominam, ?e zgody na przynale?no? s? dost?pne tutaj: http://lesni.pl/i.
..php?did=62

Archiwum shoutboksa

Zobacz temat

Kto jeszcze czyta ten temat? 1 gość(ci)
Awatar

takie tam znaleziska Drukuj temat

Started by Lesio on 28-02-2015 00:10

There are 10 posts in this thread and it was viewed 14493 times
Who posted:
  • Lesio 4
  • sikor 2
  • Maryna 2
  • slawek 2
Lesio
Helloooo Buraczki, mo?e jednak troch? o?ywimy stron?..

Jaki? czas temu znajoma pokaza?a mi czego ucz? ich na cieszy?skiej pedagogice i mi?dzy innymi znalaz? si? taki filmik... https://www.youtu...hZtvPSiqAM
St?d moje pytanie jak s?dzicie; na ile tyczy si? to polskiego /europejskich systemw edukacji? czy po prostu jest to film o ameryka?skim systemie ktry zosta? po prostu przet?umaczony i zaadaptowany jako pewien rodzaj akcji spo?ecznej?
 
Maryna
?a?...
...
No przyznaj? - przera?aj?ce
Na ile tyczy si? to polskiego /europejskich systemw edukacji, pytasz...? Moim zdaniem w 100 procentach. Autorzy tego filmu trafili w samo sedno.
 
slawek
Jak dla mnie to jest troch? przesadzone, oczywi?cie wiele w tym prawdy, ale s? to dosy? mocne oskar?enia. Pokazuje tylko wady systemu edukacji, kompletnie pomijaj?c to co jest pozytywnego. Fakt, jest regres w systemie edukacji (wi?cej kucia, miej zrozumienia), ale wydaje mi si? ?e wnioski s? te s? wyci?gane zbyt pochopnie, a film pokazuje tylko jedn? stron? medalu.
 
Maryna
Nie zgodz? si?, S?awku, to nie pokazuje wad systemu edukacji. Nie o to chodzi w tym filmie. On pokazuje idee obowi?zuj?cego systemu edukacji, jego sens. Tu nie chodzi o post?puj?cy z czasem regres. Tu chodzi w?a?nie podstawowe za?o?enia, o genez? tego systemu.
Mwisz, ?e ten film nie pokazuje nic pozytywnego w tej sprawie, ale to tak jak by si? czepia?, ?e ludziom ?le si? kojarzy gilotyna a nie doceniaj? tego, ?e mo?na ni? sobie wspaniale pokroi? ser na kanapk?... no bo niby mo?na, ale to nie zmienia faktu, ?e gilotyna powsta?a, ?eby ni? ?cina? g?owy (wi?c si? si?? rzeczy ?le kojarzy).
Bo tu nie chodzi o wady i zalety tego systemu edukacji, tylko o jakie? jego t?o polityczne czy nawet ideologiczne, o jego pierwotny cel.
No i oczywi?cie o to, ?e ten cel (czyli produkcja niemy?l?cej masy) ?wietnie si? realizuje, niezale?nie od intencji i ?wiadomo?ci tych, ktrzy nim obecnie zarz?dzaj?.
 
Lesio
na samym pocz?tku po pierwszym obejrzeniu tego filmu te? mia?em takie wra?enie jak to powiedzia? S?awek ?e jest to "przesadzone". No naprawd? tak katastroficzna wizja, ?e spokojnie mo?na by napisa? ca?kiem niez?? ksi??k? horror Sience-fiction... wydawa?oby si?. ale jednak po d?u?szym zastanowieniu doszed?em do wniosku ?e nie jest to tak nierealne jak pierwotnie s?dzi?em.
dygresja:
problem tkwi w ?wiadomo?ci i jedno?ci spo?ecze?stwa zasadniczo s?dz? ?e w Polsce jest pod tym wzgl?dem gorzej z prostego powodu mieli?my po kolej: wojn?, okupacje, PRL..... i nagle okazuje si?, ?e mamy wolny kraj i "ju? nie musimy" z nikim o nic walczy? w?adza nie jest przeciwko obywatelom tylko jest przez nich wybierana. po czym zamiast wzi?? "ty?ek w troki" jako kraj przez 25 lat usypiali?my w sobie czujno??, bo "ju? nie musimy".
koniec dygresji.
problem bez rozwi?zania bo prawd? jest ?e o jako?ci czy ?wiadomo?ci dzisiejszej m?odzie?y nie ma o czym mwi?.

odp. argument porwnuj?cy do gilotyny jednoznacznie wygrywa wszystko
Edytowane przez Lesio dnia 03-03-2015 14:55
 
slawek
Oczywi?cie, rozumiem ?e za?o?enie tego filmu nie jest mwienie o wadach czy zaletach panuj?cego systemu, lecz pokazuje je jako argumenty. Mo?e troch? zbyt skompresowa?em wypowied?, ?le si? wyrazi?em ale nie zgadzam si? w pe?ni z tym filmem.
Autor mwi o tym ?e panuj?cy system edukacji na ?wie? jest zrobiony na podstawie systemu pruskiego, i rzeczywi?cie tak jest, pa?stwa u?y?y go bo tak by?o najpro?ciej lecz to nie znaczy ?e jak jeden m?? u?y?y go w celu zmanipulowania ludno?ci?. Pos?uguj?c si? wzorem Maryny: to ?e n? zosta? stworzony do zabijania to nie znaczy nie mo?na go u?y? do pokrojenia sera.
Pos?uguj?c si? rwnie? przyk?adem najbli?szym z mo?liwych tj. Polski to mo?na zarzuci? i? system jest zarwno toksyczne w stosunku samodzielnego studiowania jak i w niektrych przypadka wr?cz wymaga tego. Nie czuje abym by? edukowany w sposb ktry pozwoli? by sta? w miejscu je?li chodzi o rozwj ale te? w ?aden sposb nie czuje si? popychany do niego.
Osobi?cie odnosz? wra?enie i? autor tego filmu by? wychowywany w komunie i tak wg. niego wygl?da edukacja na ca?ym ?wiecie, twierdzi i? nie ma wg. nauki jest tylko indoktrynacja. cytuj?c autora "nie chce narodu my?licieli, chce narodu robotnikw".
kolejne s?owa ktre s? ostro przesadzone to:"kolejne pokolenia m?odych s? zmuszane do koncentrowania si? tylko na faktach, figurach i liczbach".
Nauka interpretacji wiersza jest g?upot?, ale s? rwnie? dziedziny typu fizyka, chemia, matematyka gdzie nie wymaga si? bez celowego zapami?tania wzorw ale s? tablice fizyczne, chemiczne, matematyczne i musisz nauczy? si? jak wykorzysta? wiedz?, musisz analizowa? i wyci?ga? wnioski.
Ostatnie z czym si? nie zgadzam to to i? system edukacji jest g?wnie odpowiedzialny za wtrny analfabetyzm w Polsce, ale to temat do osobnych rozwa?a?, wi?c na ten temat nie b?d? si? rozwodzi?.
Oczywi?cie to wszystko nie znaczy ?e mam zupe?nie odmienne zdanie zdaje sobie spraw? jakie s? realia i i? autor ma te? du?o racji, jednak?e pokazuje tylko jedn? stron? medalu.
My?l? ?e teraz o wiele ja?nie przedstawi?em swoj? opinie
Edytowane przez slawek dnia 05-03-2015 15:59
 
Lesio
oki, s?uchajcie jeszcze jedna rzecz si? znalaz?a http://mateuszgrz...-potencjal
 
Lesio
http://www.polity...latki.read
 
sikor
hmm a mi si? ten film baaardzo podoba bo w znacznym stopniu to prawda. Nale?y tylko odrzuci? teori? spiskow? bo to chyba nie prawda. Prawda jest jak zwykle znacznie bardziej trywialna i prosta. KOSZTY i LENISTWO
System pruski zosta? wybrany bo za stosunkowo niewielkie koszty pozwala "wykszta?ci?" stosunkowo najwi?cej ludzi. I tyle. System nauczania indywidualnego wymaga poniesienia znacznie wi?kszych kosztw np. na edukacj? nauczycieli. Tak jak harcerza wychowa tylko harcerz tak i my?l?cego cz?owieka wychowa jedynie my?l?cy cz?owiek. Mato? ma znacznie mniejsze szanse. A w dzisiejszym systemie edukacji mato?y spokojnie sobie egzystuj?. A wi?c nie spisek bo potrzebujemy roboli tylko sposb na jak najta?sze kszta?cenie ludzi. Jako?? przy kosztach jest spraw? wtrn?. I wydaje mi si? ?e taka jest prawda. Co do oceny systemu edukacji to generalnie jest w?a?ciwa. Niestety. Chocia? jest sporo wyj?tkw na ?wiecie i to daje ludzko?ci szans?. No i jest jeszcze skauting, ktry je?li go dobrze zastosowa? to uczy my?lenia a nie odtwarzania.
 
sikor
Materia? na akcj? naborow? ???

https://www.youtu...DMAwSBU90A
Edytowane przez sikor dnia 10-09-2015 19:40
 
Przejdź do forum:

Ostatnio poruszane tematy

  Temat Wyświetleń Odpowiedzi Ostatni post
AFRYKA - L?d przysz?o?ci cz...
Oglne
9345 5 koza
25-02-2016 18:19
takie tam znaleziska
Oglne
14492 9 sikor
10-09-2015 19:40
A teraz co? z zupe?nie inne...
Oglne
11344 1 Lesio
27-03-2015 18:25
?piewnik
Oglne
42881 10 koza
31-10-2014 10:32
terminy i ustalenia
Oglne
65535 22 Szczypior
15-08-2011 18:31
11,230,928 unikalne wizyty