1% dla ZHP
Linki
Facebook

Reklama

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

slawek
19-09-2017 22:01
https://www.youtu.
..o1gJvulg9w
nie zgadzam si? mo?e w 100% ale to bardzo dobry komentarz do ostatnio popularnego filmu i polecam zobaczy? Smile

sikor
01-08-2016 16:52
rozkaz obozowy ju? jest Smile http://lesni.pl/i.
..php?did=67

koza
15-05-2016 15:19
Sprawno?ci w nowym rozkazie s? ju? przyznane Wink

koza
29-04-2016 17:39
A tutaj mo?ecie po zalogowaniu si? na stron? zobaczy kto ma sk?adki pop?acone: http://lesni.pl/v.
..page_id=10

koza
29-04-2016 16:29
Zgoda na przynale?o? do dru?yny: http://lesni.pl/i.
..php?did=62

Szczypior
25-04-2016 01:21
Nie ma tu jakiego? wolnego i ch?tnego ludzia (ludzi) na wypad w gry w weekend majowy? Ch?tnie bym zaliczy? Babi? (bo nie by?em) i co tam jeszcze mo? na obej? w 2-3 dni a samemu mnie si? nie u?miech

sikor
19-04-2016 06:23
Kontakt dla ch?opakw z ktrymi gra?em w kosza Smile S?awomir Nowiski telefon : 669-586-497

slawek
14-03-2016 15:36
osobi?cie b?d? jecha? z sosnowca i raczej si? spni? Sad ale b?d? tam na pewno

koza
10-03-2016 17:23
we can go Smile

slawek
09-03-2016 18:11

koza
04-03-2016 11:49
Endrju, masz ju? potrzebne info Smile?

Endrju
02-03-2016 19:52
Wiadomo ju? co? dok?adniej o sobocie? O ktrej, gdzie itd.

koza
23-02-2016 07:00
A dzisiaj pojawi si? rozkaz ze sprawno?ciami i stopniami Wink

koza
22-02-2016 20:19
Dzi?ki wszystkim za przyj?cie!

koza
23-01-2016 14:20
Przypominam, ?e zgody na przynale?no? s? dost?pne tutaj: http://lesni.pl/i.
..php?did=62

Archiwum shoutboksa

1%

Images: 1procent2.gifPodstawowe zasady przekazywania 1% za 2016 rok:

 • podatnik wskazuje opp i kwot? 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma mo?liwo?ci samodzielnej wp?aty 1%;
 • podatnik mo?e przekaza odpis 1% tylko dla jednej organizacji w zeznaniu podatkowym;
 • podatnik w sk?adanym przez siebie zeznaniu podatkowym mo?e poda dodatkowe informacje, ktre w jego ocenie mog? mie wp?yw na dystrybucj? ?rodkw gromadzonych przez organizacj? po?ytku publicznego (np. na konkretne ?rodowisko harcerskie).
  Informacj? t? podatnik b?dzie mg? zamie?ci w rubryce „Cel szczeg?owy 1 %, znajduj?cej si? bezpo?rednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku nale?nego, odpowiednio w:
  poz. 127 – PIT-28,
  poz. 304 – PIT-36,
  poz. 107 –PIT-36L,
  poz. 125 – PIT-37,
  poz. 60 – PIT-38.
  poz. 53 – PIT-39.
  Powy?sze informacje zostan? przes?ane organizacji po?ytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczeg?owienie przekazanych kwot.
Kwoty odpisw zostan? wp?acone na konto wskazanej organizacji:
 • organizacja dowie si?, kto przekaza? jej 1% tylko wtedy gdy podatnik wyrazi na to zgod? zaznaczaj?c pole obok celu szczeg?owego 1 %, ”
 • Naczelnik US przekazuje w terminie od maja do lipca roku nast?puj?cego po roku podatkowym, za ktry sk?adane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy organizacji po?ytku publicznego. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.
Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza?towanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osi?ganych przez osoby fizyczne
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588)
Jak przekaza 1% dla Le?nych?
 • Wype?niaj?c formularz zeznania podatkowego nale?y wskaza organizacj?, na konto ktrej chcemy przekaza pieni?dze, przez podanie jej numeru KRS. Dla Chor?gwi ?l?skiej ZHP jest to: 0000273051 oraz wpisa nast?puj?cy cel szczeg?owy: Hufiec Ziemi tyskiej , III Szczep Le?ni
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Ostatnio poruszane tematy

  Temat Wyświetleń Odpowiedzi Ostatni post
AFRYKA - L?d przysz?o?ci cz...
Oglne
9347 5 koza
25-02-2016 18:19
takie tam znaleziska
Oglne
14493 9 sikor
10-09-2015 19:40
A teraz co? z zupe?nie inne...
Oglne
11344 1 Lesio
27-03-2015 18:25
?piewnik
Oglne
42881 10 koza
31-10-2014 10:32
terminy i ustalenia
Oglne
65535 22 Szczypior
15-08-2011 18:31
11,230,999 unikalne wizyty